CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Aannemingsbedrijf M.J. van Uijtert & Zn is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van COvoortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede onderdeel van zijn.  Energiebeheer in de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf maakt steeds meer deel uit van onze bedrijfsmentaliteit.

Mede door de grondige overtuiging van maximale duurzaamheid, doet aannemingsbedrijf M.J. Uijtert & Zn. mee aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

CO2 besparen doen we samen

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

 Sectorinitiatief

Aannemingsbedrijf M.J. van Uijtert & Zn. neemt actief deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO₂’. Dit sectorinitiatief, een project van CUMELA Nederland, moet de deelnemende bedrijven helpen om gericht te werken aan een reductie van de CO2-uitstoot. De invalshoeken zijn ‘Inzicht’, ‘Reductie’, ‘Transparantie’ en ‘Participatie’.

Tijdens bijeenkomsten van het sectorinitiatief wordt bijvoorbeeld gericht op het thema ‘Inzicht en techniek’: welke brandstofregistratiesystemen gebruiken de leden momenteel en wat zijn de ervaringen, zijn de meetgegevens betrouwbaar, waar blijven de liters die niet zijn aangewend voor werkzaamheden en hoe kunnen we gegevens uitwerken in een CUMELA-benchmark.

Naast informatie delen worden er binnen het sectorinitiatief vanuit de regio’s in werkgroepen onderwerpen uitgewerkt die toepasbaar zijn in de individuele bedrijfssituatie.

De deelnemers worden rond een thema zo veel mogelijk ook zelf aan het werk gezet (het heet nu eenmaal sectorinitiatief…). Er worden jaarlijks meerdere regionale workshops georganiseerd. Tevens wordt er elk najaar een plenaire bijeenkomst gehouden.

Alle deelnemende bedrijven worden dan in staat gesteld ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het budget is vooralsnog gebaseerd op de kosten van deelname aan de workshops e.d. en door de directeur te besteden tijd aan voorbereidingen, deelname en uitwerkingen.

We kunnen van iedereen leren dus mocht je nog suggesties hebben, kun je gebruik maken van onze contact-link.

Portfolio CO2-prestatieladder

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten in ons portfolio CO2-prestatieladder: