Aannemingsbedrijf M.J. van Uijtert & Zn. is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw gerelateerde werkzaamheden. Dit zijn zeer uiteenlopende disciplines en de werkzaamheden die daar bij horen uiteraard ook. Een overzicht van ons dienstenpakket vindt u hieronder. Mocht er een dienst niet bij staan en wilt u weten of we u van dienst kunnen zijn neem dan altijd vrijblijvend contact met ons op.

Grondwerken

 • Grond vervoeren en verwerken
 • Egaliseren van terreinen
 • Waterbergingen
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Graven van watergangen
 • Aanbrengen van kades en dijken

Wegenbouw

 • Aanleggen van bruggen
 • Wandel- en fietspaden in natuurgebieden
 • Verharding en semi-verharding

Waterbouw

 • Stuwen
 • Steigers
 • Damwanden
 • Beschoeiingen
 • Kunstwerken
 • Schanskorven
 • Betonwerken
 • Vistrappen

Groenvoorzieningen

 • Bosplantsoen en bomen
 • Het verwijderen/snoeien van bomen en struiken
 • Onderhoud van bermen en taluds